Hizmetlerimiz

Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları

Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazamaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır. Bu çalışmalar çocukt...
Anadili Eğitimi

Anadili Eğitimi

Anaokulumuzda Anadili eğitiminde; her öğrencinin kendisini düzgün ifade edebilmesi, anadilini iyi kullanabilmesi, kelime hazinesini geliştirmesi, anlama becerisi...
Erken Yaş Müzik Eğitimi

Erken Yaş Müzik Eğitimi

Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi, çocuklara bazı kavramların ve değerlerin kazandırılmasında oldukça etken bir yoldur. Bunları sırasıyla ifad...
Satranç

Satranç

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SATRANCIN YARARLARI -Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir;Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşün...
Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama’nın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okul öncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğind...